0
Khai trương Điểm giao dịch 196 Hoàng Liên- Phường Cốc Lếu- Thành phố Lào Cai
Nhằm nâng cao công tác chăm sóc khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Kinh doanh VNPT- Lào Cai
0
Phần mềm quản lý khám chữa bệnh giúp giảm quá tải tại các bệnh viện
Phần mềm Quản lý Khám chữa bệnh - VNPT-HIS giúp giảm quá tải tại các bệnh viện, giảm sức ép cho các bác sĩ, thời gian chờ đợi cho khách hàng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ Y tế.
Phần mềm Quản lý Khám chữa bệnh - VNPT-HIS giúp giảm quá tải tại các bệnh viện, giảm sức ép cho các bác sĩ, thời gian chờ đợi cho khách hàng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ...
Nhiều khách hàng cho rằng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử sẽ mất nhân sự để tra cứu thông tin, in hóa đơn, tăng chi phí in ấn và cần có một hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử. Thực tế...