Tuyển dụng lao động

Do nhu cầu mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn Lào Cai, VNPT Lào Cai thông báo tuyển dụng nhiều lao động mới.
VNPT Lào Cai cần tuyển gấp nhiều vị trí lao động đi làm ngay, công việc ổn định, lương thưởng theo năng lực công việc.
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển lao động Kỹ sư Công nghệ thông tin, Viễn thông.
Trung tâm Kinh doanh VNPT- Lào Cai tuyển dụng 20 Vị trí với mức thu nhập hấp dẫn!!!
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển lao động cụ thể như sau
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) thực hiện kế hoạch mở rộng địa bàn kinh doanh nên cần tuyển nhiều vị trí lao động mới.
Trung tâm Kinh doanh VNPT- Lào Cai vui mừng thông báo Gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng Lao động đến hết ngày 07/10/2016
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin cụ thể như sau:
Cơ hội làm việc tại TTKD VNPT- Lào Cai với thu nhập hấp dẫn
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Công nghệ thông tin cụ thể như sau:
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển lao động.
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển lao động cụ thể như sau
Trung tâm Kinh Doanh, VNPT Lào Cai thông báo tuyển nhân viên kinh doanh, bán hàng tại khu vực TP Lào Cai.
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Viễn thông huyện, thị, thành phố với các thông tin cụ thể như sau:
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Viễn thông: Mường Khương, Bát Xát, Sa Pa với các thông tin cụ thể như sau: