Tuyển dụng lao động

Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển 09 lao động (Hợp đồng dài hạn) làm việc tại VNPT Lào Cai cụ thể như sau
Với mục tiêu mở rộng các lĩnh vực kinh doanh trên địa bản tỉnh Lào Cai và phụ cận, VNPT Lào Cai thông báo tuyển nhiều vị trí việc làm mới dành cho các bạn trẻ.
Cơ hội cho các bạn trẻ yêu thích CNTT, nhanh tay nộp hồ sơ; Viễn Thông Lào Cai thông báo tuyển dụng nhiều vị trí công việc
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) thực hiện kế hoạch mở rộng địa bàn kinh doanh nên cần tuyển nhiều vị trí lao động mới.
Do nhu cầu mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn Lào Cai, VNPT Lào Cai thông báo tuyển dụng nhiều lao động mới.
VNPT Lào Cai cần tuyển gấp nhiều vị trí lao động đi làm ngay, công việc ổn định, lương thưởng theo năng lực công việc.
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển lao động Kỹ sư Công nghệ thông tin, Viễn thông.
Trung tâm Kinh doanh VNPT- Lào Cai tuyển dụng 20 Vị trí với mức thu nhập hấp dẫn!!!
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển lao động cụ thể như sau
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) thực hiện kế hoạch mở rộng địa bàn kinh doanh nên cần tuyển nhiều vị trí lao động mới.
Trung tâm Kinh doanh VNPT- Lào Cai vui mừng thông báo Gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng Lao động đến hết ngày 07/10/2016
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin cụ thể như sau:
Cơ hội làm việc tại TTKD VNPT- Lào Cai với thu nhập hấp dẫn
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Công nghệ thông tin cụ thể như sau:
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển lao động.